Thursday , December 5 2019
Home / Khwabon Ki Tabeer Hay Se

Khwabon Ki Tabeer Hay Se

Khwabon Ki Tabeer Hay Se

israfeelmikaeelJibraeel
hawa-alaihissalamhamlan-arash-ko-dekhnaezrafeel
hoodidreesnooh
ibraheemsalehloot
yousufyaqoobismaeel
daodmosashoaeb
khizaryahyazikriya
Muhammadayoubyounus
usman-bin-afanumar-bin-al-khattababubakar
jafar-tiyarimam-hassan-wa-hussainali-al-murtaza
bilal-habshiabdullah-bin-abbassuleman-farsi
hab-khordanhabarhamal-abstni
hajamat-karnahujra-soodhaj-karna
haram-kabaharbahad-zone
hasarhisabhareer
hikmathuqqahaseer
halwahalteethalaj-dhaniya
hanoothina-mehandihamaal
haizhaoz-kosarhaoz
hakim-shuruhukam-karnahalwa-zalaabiya
haiyez-apni-aurat-ko-dekhnahamamhalwa-qataif
huqqa-pinahujra-al-sood-ko-bosa-denahukam-chalana
hoz-kosar-ko-dekhnahoz-ka-pani-dekhna-ya-us-se-nahahoor-se-sohbat-karna
hayeez-aurat-ka-apnay-ko-dekhnahisab-karnahawa-alaihissalam-ko-dekhna
hawalain-ko-dekhnahasnain-alaihissalam-ki-ziarat-karnaharam-muharram-main-dakhal-hona
haram-khanaharam-kaba-shareef-dekhnahamlan-arash-ko-dekhna
haqna-karty-dekhnahamam-me-ghusal-karnahamam-me-jana
hamam-jadeed-dekhnahamam-ki-buniyad-dalnahalal-mal-khana
halwa-ya-hareer-khanahalaj-ko-dekhnahakeem-ko-alaj-kartay-dekhna
hakomat-karnahajj-karnahajamat
haiz-se-mard-ka-ap-ko-dekhnahaiz-band-hotay-dekhnahaiz-ka-ghusal-karna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *